3D VYŠETRENIE ZRAKOVEJ OSTROSTI 3D VYŠETRENIE ZRAKOVEJ OSTROSTI

Takto nameraná korekcia je presnejšia a komfortnejšia pre každodenné používanie. Lepšie sa na ňu adaptujete a taktiež nahrádza a dopĺňa doterajšie klasické zariadenia pre meranie refrakcie.

Po celú dobu merania a testovania zraku je mozog nútený pracovať a skladať videný obraz. Uvedenou 3D metódou už boli...

APLIKÁCIA KONTAKTNÝCH ŠOŠOVIEK APLIKÁCIA KONTAKTNÝCH ŠOŠOVIEK

V našej predajni Vás naučíme manipulovať s kontaktnými šošovkami a zbavíme Vás všetkých obáv týkajúcich sa kontaktných šošoviek.

Prvá aplikácia:
- meranie zrakovej ostrosti

OKULIARE NA MIERU MINIMA OKULIARE NA MIERU MINIMA
MINIMA sú francúzske okuliare z titánu s váhou iba 3 gramy. Ich technické prevedenie zaisťuje maximálnu ochranu dioptrických skiel pred vyštipnutím v mieste uchytenia do obrúb a je patentované.

Okuliare sa zostavujú z jednotlivých komponentov. Výber je z 30 farieb, nosníkov, straníc, šróbov, koncoviek a klipov a viac ako 300 prekvapivých tvarov skiel.
VYŠETRENIE A KOREKCIA FARBOCITU VYŠETRENIE A KOREKCIA FARBOCITU

Na diagnostikovanie stupňa a závažnosti poruchy je vhodný iba anomaloskop. Moderné anomaloskopy sú určené nielen na diagnostikovanie červeno-zelenej farbosleposti ale aj na tritanopiu.

Colorlite test je ľahký a rýchly. Je to test farebného videnia podobný ako pseudoizochromatické tabuľky na farebné videnie, je taktiež vhodný na stanovenie